Handelsbetingelser

Senest opdateret: d. 12. november 2022

Generelle vilkår

Ændringer og afbestilling af opgaven

Som mindre forretningsdrivende er det alfe og omega at have et reelt overblik over kommende aftaler, både for at holde styr på kalenderen og økonomien.

Derfor gælder det, at når en ydelse er booket eller et tilbud er godkendt via mail, er det bindende. Nedenstående regler for afbestilling træder dermed i kraft. 

V. Webdesign:

Afbestiller du en en web-opgave mere end 3 dage fra accept af tilbuddet, forbeholder jeg mig retten til at som minimum et gebyr på 40% af det aftalte beløb svarende til projektets forudbetaling. Ofte har jeg sagt nej til andre opgaver for at sætte tid af til netop dit projekt og dermed kan det være omkostningsfuldt for mig, hvis du aflyser.

Ønsker du at afbestille opgaven, skal det ske skriftligt og hurtigst muligt.

Bliver projektet udskudt mere end 20 dage på grund af forhold, som gør sig gældende hos dig, betragtes projektet som afsluttet og du er forpligtet til at betale det resterende beløb uanset projektet status såfrem der ikke er lavet en særskilt skriftlig aftale om andet.

V. Brandworkshop:

Ønsker du at afbestille din brandworkshop eller ændre datoen, skal dette ske senest 11 dage fra den dag, hvor workshoppen afholdes. Til workshoppen lejer jeg et lokale til os, så vi har ro og fred til workshoppen. Dette lokale skal afbestilles i god tid. 

Afbestilles workshoppen senere end 11. dage før dato for afholdelse vil man blive opkrævet et gebyr på 1000 kr.

Bradworkshop refunderes under alle omstændigheder ikke, hvis der er foretaget login på platformen med de indledende øvelser.

V. Brandforløb, Lille Visuel Identitet & grafiske opgaver

Ønsker du at afmelde eller annullere dit køb af brandforløb, lille visuel identitet eller grafiske opgaver skal dette ske senest 3 dage fra du har accepteret tilbuddet ellers vil det fulde beløb blive opkrævet.

Brandforløb og Lille Visuel Identitet samt logodesign refunderes under alle omstændigheder ikke, hvis der er foretaget login på platformene med forløbet og øvelserne.

Levering

Levering anses for sket, når din hjemmeside, brandbog eller design er overdraget og du har godkendt.
Godkender du ikke senest 5 hverdage efter overdragelse, anses levering for sket på dette tidspunkt.

Reklamation

Opdager du fejl eller mangler, skal du omgående reklamere efter, at fejlen eller manglerne er eller burde være opdaget, dog senest 5 hverdage efter at levering har fund et sted.

Ansvar

Når vi samarbejder, indestår du for, at oplysninger og materiale, der stilles til min disposition (fx billeder, tekst, grafisk materiale o.lign), er rigtige og ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder samt ej bryder eventuel lovgivning eller er misvisende.

Jeg indestår ligeledes for at eventuelle designs udarbejdet under udførelsen af opgaven, mig bekendt ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

Hver Part indestår for, at særlige lovregler, bestemmelser og kutymer indenfor hver Parts branche, overholdes.

Mit ansvar som leverandør omfatter ikke driftstab, avancetab, følgeskader, eller andre indirekte tab samt tab af data.Leverandørens økonomiske ansvar, uanset dets art, kan i dets helhed ikke udgøre mere end samlet kr. 1500

Rettigheder

Når jeg overleverer din hjemmeside brandbook eller andet produkt har du uindskrænket og eksklusiv brugsret til det såfremt jeg har modtaget den fulde betaling af ethvert tilgodehavende. Brugsretten omfatter ikke delopgaver, mellemarbejder, skitser, designforslag m.v. Endvidere berøres eller indskrænkes mine immaterielle rettigheder ikke af denne aftale.

Som kunde må du gerne anføre mit navn i forbindelse med din brug af designet, men spørg meget gerne inden du gør det.

Som leverandør er jeg berettiget til at anføre dig som kunde i markedsføringsøjemed.

Hemmeligholdelse

Vi er hver især forpligtet til at hemmeligholde ikke-offentligt kendte oplysninger, som bliver videregivet fra den anden part. Forpligtelsen gælder både under og efter Aftalens ophør.

Afregning og modregning

Leverandøren fakturerer Kunden forud for opgaven medmindre andet er aftalt

For webdesign gælder det, at 40% betales forud hvorefter det resterende beløb efterbetales ved projektet afslutning

For øvrige services gælder det, at det fulde beløb forudbetales før opgaven påbegyndes medmindre andet aftales skriftligt.

Har du behov for at dele betalingen op i rater er det også en mulighed – kontakt mig for at høre mere.

Affiliate

Jeg benytter indimellem affiliatelinks til software, systemer o.lign. Når du benytter mit link, modtager jeg en godtgørelse på et mindre beløb. Jeg benytter udelukkende affiliatelinks til systemer, software etc som jeg alligevel ville benytte, og som jeg står 100% inde for.

Som kunde er du ikke forpligtet til at benytte mit affiliatelink, men jeg sætter selvfølgelig pris på det, hvis du gør.

Specielt for webdesign

Opstart

Forud for projektet modtager du en projektaftale med en beskrivelse af projektet samt uddybende vilkår og betingelser for aftalen. Der vil du også finde praktik information om den aftalte pris, tidsplan m.m.

Revisioner

Du har i alt 2 revisioner:

Jeg sender dig et udkast til den overordnede stilretning for at afstemme, om vi er på vej i den rigtige retning.  Her kan du komme med feedback på de større linjer.
Når siden er færdig, får du mulighed for at kigge den igennem i detaljer. Jeg sender dig et skema, som du kan plotte dine rettelser ind.

Du vil modtage et informationsark med info om, hvordan den sidste revision foregår og hvad der hører ind under revisionen.

Undervisning i at bruge din hjemmeside

Afhængig af, hvilken pakke du har valgt, får du, ved projektets afslutning, eksklusiv adgang i et angivet antal måneder til en hjemmeside med en række videotutorials, der viser, hvordan du redigerer basale ting på siden. Du modtager en mail med adgang, men skulle det ske, at denne mail ikke når frem, kan du anmode om adgang via mailen hello@ditnavn.nu

I nogle pakker har du derudover mulighed for at efterspørge 2 custom-lavede videotutorials med en problematik eller funktion i centrum. Jeg laver videoen specifikt til din side, så du altid har den ved hånden, når du skal arbejde videre med din hjemmeside.

Videoerne sendes via WeTransfer og du har selv ansvar for at downloade dem, da jeg ikke har mulighed for at gemme dem på min computer. Mister du dine videoguides kan nye tilkøbes for en pris af 1 stk for 649,00, 3 stk for 973,00 eller 5 stk for 1.198,00. Priser eks moms.

Specielt for logodesign

Hvad følger med i en Brand Book?

Din brandbook indeholder +18 sider med en fuld oversigt over dit brand herunder personaer, brand DNA og meget meget mere.

Din brand book indeholder desuden en komplet oversigt over din visuelle identitet og dit logo og er spækket med eksempler og stemningsfulde elementer, der illustrerer følelsen af netop dit brand.

 

Revisioner

Du har i alt 2,5 revisioner:

Ved den første revision lægger vi os fast på stilretningen og deb overordnede form og udtryk. Under den næste revision har du mulighed for at komme med feedback til mindre ting såsom stregtykkelse, evt font, spacing o.lign.

I den sidste (“halve”) revision, har du mulighed for at komme med helt små justering som fx hvis noget skal flyttes, gøres større/mindre el.lign.

Kontakt

DITNAVN.NU ApS

Vestre Strandvej 14
2650 Hvidovre

Telefon: (+45) 29 80 11 36
Email: hello@ditnavn.nu

Gratis e-bog

10 tips til at lave din egen hjemmeside

Tilmeld dig mit nyhedsbrev, og modtag min e-bog med 10 tips til at lave din helt egen hjemmeside.