Handelsbetingelser

Senest opdateret: d. 17. august 2023

Generelle vilkår

Ændringer og afbestilling af opgaven

Som mindre forretningsdrivende er det alfe og omega at have et reelt overblik over kommende aftaler, både for at holde styr på kalenderen og økonomien.

Derfor gælder det, at når en ydelse er booket eller et tilbud er godkendt via mail, er det bindende. Nedenstående regler for afbestilling træder dermed i kraft. 

V. Webdesign:

Afbestiller du en en web-opgave mere end 3 dage fra accept af tilbuddet, forbeholder jeg mig retten til at som minimum et gebyr på 40% af det aftalte beløb svarende til projektets forudbetaling. Ofte har jeg sagt nej til andre opgaver for at sætte tid af til netop dit projekt og dermed kan det være omkostningsfuldt for mig, hvis du aflyser.

Ønsker du at afbestille opgaven, skal det ske skriftligt og hurtigst muligt.

Bliver projektet udskudt mere end 20 dage på grund af forhold, som gør sig gældende hos dig, betragtes projektet som afsluttet og du er forpligtet til at betale det resterende beløb uanset projektet status såfrem der ikke er lavet en særskilt skriftlig aftale om andet.

V. Brandworkshop:

Ønsker du at afbestille din brandworkshop eller ændre datoen, skal dette ske senest 11 dage fra den dag, hvor workshoppen afholdes. Til workshoppen lejer jeg et lokale til os, så vi har ro og fred til workshoppen. Dette lokale skal afbestilles i god tid. 

Afbestilles workshoppen senere end 11. dage før dato for afholdelse vil man blive opkrævet et gebyr på 1000 kr.

Bradworkshop refunderes under alle omstændigheder ikke, hvis der er foretaget login på platformen med de indledende øvelser.

V. Brandforløb, Lille Visuel Identitet & grafiske opgaver

Ønsker du at afmelde eller annullere dit køb af brandforløb, lille visuel identitet eller grafiske opgaver skal dette ske senest 3 dage fra du har accepteret tilbuddet ellers vil det fulde beløb blive opkrævet.

Brandforløb og Lille Visuel Identitet samt logodesign refunderes under alle omstændigheder ikke, hvis der er foretaget login på platformene med forløbet og øvelserne.

Levering

Levering anses for sket, når din hjemmeside, brandbog eller design er overdraget og du har godkendt.
Godkender du ikke senest 5 hverdage efter overdragelse, anses levering for sket på dette tidspunkt.

Reklamation

Opdager du fejl eller mangler, skal du omgående reklamere efter, at fejlen eller manglerne er eller burde være opdaget, dog senest 5 hverdage efter at levering har fund et sted.

Ansvar

Når vi samarbejder, indestår du for, at oplysninger og materiale, der stilles til min disposition (fx billeder, tekst, grafisk materiale o.lign), er rigtige og ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder samt ej bryder eventuel lovgivning eller er misvisende.

Jeg indestår ligeledes for at eventuelle designs udarbejdet under udførelsen af opgaven, mig bekendt ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

Hver Part indestår for, at særlige lovregler, bestemmelser og kutymer indenfor hver Parts branche, overholdes.

Mit ansvar som leverandør omfatter ikke driftstab, avancetab, følgeskader, eller andre indirekte tab samt tab af data.Leverandørens økonomiske ansvar, uanset dets art, kan i dets helhed ikke udgøre mere end samlet kr. 1500

Rettigheder

Når jeg overleverer din hjemmeside brandbook eller andet produkt har du uindskrænket og eksklusiv brugsret til det såfremt jeg har modtaget den fulde betaling af ethvert tilgodehavende. Brugsretten omfatter ikke delopgaver, mellemarbejder, skitser, designforslag m.v. Endvidere berøres eller indskrænkes mine immaterielle rettigheder ikke af denne aftale.

Som kunde må du gerne anføre mit navn i forbindelse med din brug af designet, men spørg meget gerne inden du gør det.

Som leverandør er jeg berettiget til at anføre dig som kunde i markedsføringsøjemed.

Hemmeligholdelse

Vi er hver især forpligtet til at hemmeligholde ikke-offentligt kendte oplysninger, som bliver videregivet fra den anden part. Forpligtelsen gælder både under og efter Aftalens ophør.

Afregning og modregning

Leverandøren fakturerer Kunden forud for opgaven medmindre andet er aftalt

For webdesign gælder det, at 40% betales forud hvorefter det resterende beløb efterbetales ved projektet afslutning

For øvrige services gælder det, at det fulde beløb forudbetales før opgaven påbegyndes medmindre andet aftales skriftligt.

Har du behov for at dele betalingen op i rater er det også en mulighed – kontakt mig for at høre mere.

Affiliate

Jeg benytter indimellem affiliatelinks til software, systemer o.lign. Når du benytter mit link, modtager jeg en godtgørelse på et mindre beløb. Jeg benytter udelukkende affiliatelinks til systemer, software etc som jeg alligevel ville benytte, og som jeg står 100% inde for.

Som kunde er du ikke forpligtet til at benytte mit affiliatelink, men jeg sætter selvfølgelig pris på det, hvis du gør.

Specielt for webdesign

Opstart

Forud for projektet modtager du en projektaftale med en beskrivelse af projektet samt uddybende vilkår og betingelser for aftalen. Der vil du også finde praktik information om den aftalte pris, tidsplan m.m.

Feedback og revisioner

Du har i alt to feedbacksessioner (en via video og en skriftlig) samt en endelig revision:

Første feedbacksession: I vores første feedbacksession lægger vi os fast på en stilretning med udgangspunkt i de tre tilsendte stylescapes.

Anden feedbacksession: I den næste feedbacksession har du mulighed med at komme med skriftlig feedback til de konkrete udkast. Denne feedback session kan, efter aftale, også laves over telefon eller video.

Revision: Når siden er helt færdig, får du mulighed for at kigge den igennem i detaljer. Jeg sender dig et skema, som du kan plotte dine rettelser ind.

Du vil modtage et informationsark med info om, hvordan den sidste revision foregår og hvad der hører ind under revisionen.

Undervisning i at bruge din hjemmeside

Du modtager 90 minutters undervisning/onboarding, hvor I får en introduktion til siden og vi sammen gennemgår de forskellige relevante funktioner, I har brug for.

Har du brug for yderligere undervisning, kan dette tilkøbes.

Du modtager 3 custom-lavede videotutorials, der tager udgangspunkt i en problematik eller funktion, som du gerne vil lære. Jeg laver videoen specifikt til din side, så du altid har den ved hånden, når du skal arbejde videre med din hjemmeside.

Videoerne sendes via WeTransfer og du har selv ansvar for at downloade dem, da jeg ikke har mulighed for at gemme dem på min computer. Mister du dine videoguides eller har du brug for yderligere, kan nye tilkøbes.

Specielt for logodesign

Revisioner

Du har i alt 3 revisioner:

Ved den første revision lægger vi os fast på stilretningen og den overordnede form og udtryk. Under den næste revision har du mulighed for at komme med feedback til mindre ting såsom stregtykkelse, evt font, spacing o.lign.

I den sidste revision, har du mulighed for at komme med helt små detaljerede justering som fx hvis noget skal flyttes, gøres større/mindre el.lign.

Har du behov for yderligere revisioner kan disse tilkøbes efter aftale.

Kontakt

DITNAVN.NU ApS

Vestre Strandvej 14
2650 Hvidovre

Telefon: (+45) 29 80 11 36
Email: hello@ditnavn.nu